1. Dispoziții Generale

1.1. Acest document constituie o ofertă publică (denumită în continuare „Oferta”) din partea SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „HOROSHOP”, cod de identificare 43218562, precum și a persoanelor fizice cu care SRL „HOROSHOP” are relații contractuale relevante, (denumite în continuare „Operatorul Serviciului Online” sau „Operatorul”), referitoare la încheierea unui Contract pentru furnizarea accesului la serviciul online Cartum (denumit în continuare „Contractul”) în condițiile prevăzute în această Ofertă, adresată unui număr nedeterminat de persoane.

1.2. Operatorul deține drepturi legitime de proprietate intelectuală asupra serviciului online Cartum, localizat la https://cartum.io/.

1.3. Persoana care acceptă Oferta devine Client al serviciului online Cartum (acceptarea Ofertei este echivalentă cu încheierea Contractului în termenii stabiliți în Ofertă).

1.4. Prevederile acestei Oferte sunt disponibile online la https://cartum.io/terms/.

2. Definiții

2.1. Administratorul magazinului online — o persoană autorizată care reprezintă Clientul și care a primit dreptul de a administra magazinul online. Administrarea magazinului online include, printre altele, un set de acțiuni asociate cu suportul informațional al site-ului, promovarea acestuia pe internet, plasarea convenabilă a informațiilor pentru Utilizatori, postarea regulată de materiale pe paginile sale, actualizarea informațiilor, actualizarea datelor, crearea și plasarea informațiilor grafice, etc.

2.2. Website sau site — o colecție de pagini web disponibile pe internet, unificate atât în ​​conținut cât și în navigare sub un singur nume de domeniu.

2.3. Numele de domeniu al magazinului online — o parte din numele ierarhice de pe internet, deservite de un grup de servere ale sistemului de nume de domeniu (servere DNS) și administrate central. Numele de domeniu al magazinului online al Clientului nu este administrat de Operator.

2.4. Perioada de raportare — o perioadă de decontare în timpul căreia accesul la panoul de control funcționează în condiții generale. Conform termenilor de plată postați la https://cartum.io/ro/prices/, durata unui astfel de acces este de o lună.

2.5. Magazinul online — site-ul web al Clientului unde se poate selecta și comanda bunurile sau serviciile necesare. Plasarea informațiilor pentru consumatori, comandarea bunurilor și încheierea acordurilor au loc direct pe site-ul magazinului online.

2.6. Clientul serviciului online Cartum (Clientul) — o persoană fizică, întreprinzător individual sau entitate juridică care s-a înregistrat pe Platformă la https://cartum.io și a obținut accesul corespunzător la panoul de control în scopul utilizării serviciilor Platformei pentru configurarea și utilizarea magazinului online. Operatorul, ca entitate juridică înregistrată conform legislației din Ucraina, nu colaborează cu entități sau persoane din Federația Rusă (cu excepția cetățenilor Federației Ruse care aveau motive de a se afla pe teritoriul Ucrainei înainte de 24.02.2022) datorită agresiunii militare deschise și la scară largă împotriva Ucrainei, introducerea legii marțiale în Ucraina prin Decretul Președintelui Ucrainei din 24.02.2022 nr. 64/2022, aprobat prin Legea Ucrainei din 24.02.2022 nr. 2102-IX, și pentru a evita influența informațională a statului agresor asupra ucrainenilor. Operatorul își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare de la Client în caz de suspiciune privind relația Clientului cu țara agresoare.

2.7. Utilizator — o persoană care vizualizează informații pe magazinul online, plasează comenzi și primește bunuri/servicii utilizând instrumentele magazinului online.

2.8. Serviciul online (platforma) Cartum (Serviciul/Platforma sau Platforma Cartum) — un set de mijloace software și hardware, un rezultat al programării computerizate (produs software) sub forma unui serviciu online (platformă) care oferă plasarea și prelucrarea informațiilor Clientului, crearea unui site web personal sub forma magazinului online al Clientului pe Platformă.

2.9. Panoul de control — o parte a software-ului Platformei destinată administratorului magazinului online pentru a efectua acțiuni de bază legate de configurarea magazinului online, precum și acțiuni privind adăugarea și configurarea unor module, servicii și părți specifice ale magazinului online, gestionarea contului, activarea unor funcții speciale și multe alte acțiuni legate de gestionarea magazinului online în limitele capacităților tehnice și funcționale ale Platformei.

2.10. Codul de serviciu — un set de simboluri utilizat pentru identificarea Clientului.

2.11. Planul de prețuri/Taxa de abonament — prețul accesului la Serviciu/Platformă indicat la linkul de pe internet https://cartum.io/ro/prices/.

3. Obiectul Contractului

3.1. Obiectul Contractului este furnizarea de către Operator a accesului la serviciile online ale Platformei Cartum (denumit în continuare „Accesul la Platforma Cartum” sau „Accesul”) sub forma accesului la panoul de control al magazinului online al Clientului, care permite crearea magazinului online personal al Clientului, plasarea și prelucrarea informațiilor într-un astfel de magazin online și alte funcții, inclusiv, dar fără a se limita la capacitatea de a plasa și a face vizibile tuturor Utilizatorilor pe internet.

3.2. Printre capacitățile funcționale ale Platformei pe care Clientul le primește împreună cu Accesul și care sunt furnizate de Operator, se numără funcționalități precum monitorizarea funcționării site-ului și detectarea erorilor care cauzează performanțe instabile ale site-ului. În cazul identificării erorilor în funcționarea serverelor sau software-ului, Operatorul ia toate măsurile posibile pentru rezolvarea lor promptă.

3.3. Activarea automată a funcționalităților și accesul la panoul de administrare are loc după transferul unui magazin online personalizat către Client.

3.4. Acest Contract reglementează, de asemenea, furnizarea altor servicii auxiliare sau suplimentare care nu sunt incluse în pachetele de acces achiziționate.

4. Condiții de Furnizare a Accesului. Acceptarea Ofertei

4.1. Clientul se înregistrează pe Platformă completând formularul de cerere de înregistrare (comandă) corespunzător, care este plasat pe Platformă. Prin înregistrarea pe Platformă, Clientul consimte la primirea mesajelor referitoare la furnizarea Serviciilor prin e-mail și prin serviciul de mesagerie scurtă (SMS, Viber, Telegram și altele). În timpul plății pe Platformă și selectând plata prin card bancar, precum și după apăsarea butonului „Adaugă un card bancar”, funcția de debitare automată a fondurilor (Autodebit) este setată implicit, așa cum este specificat în secțiunea 6 a acestui Contract.

4.2. După înregistrarea pe Platformă și primirea datelor necesare pentru configurarea magazinului online, Clientul primește de la Operator, împreună cu magazinul online comandat, instrucțiuni verbale și scrise privind lucrul cu Platforma.

4.3. Data acceptării acestei Oferte este data accesului la panoul de administrare, așa cum este prevăzut de alineatul 3.3 al Contractului.

4.4. La efectuarea primei plăți, în conformitate cu alineatul 4.6 al Contractului, Clientului i se furnizează un cod de serviciu asociat cu detaliile Clientului în sistemul bancă-client. Contabilitatea ulterioară a plăților și acceselor se efectuează folosind un astfel de cod de serviciu, având în vedere că proprietarul magazinului online este persoana care a efectuat plata inițială în conformitate cu alineatul 4.6 al Contractului.

4.5. Pentru schimbarea proprietarului magazinului online, este necesar ca proprietarul anterior să informeze Operatorul despre o astfel de schimbare în formă scrisă, specificând datele de identificare ale noului proprietar. În acest caz, toate drepturile și obligațiile proprietarului anterior sunt transferate noului proprietar, iar comunicarea ulterioară are loc folosind detaliile indicate de proprietarul anterior pentru cel nou. Codul de serviciu rămâne neschimbat într-o astfel de transferare.

4.6. Accesul plătit începe după încheierea perioadei de încercare prevăzută de acest Contract, sau o altă perioadă convenită de Părți.

4.7. Accesul este furnizat Clientului pentru o lună. În cazul în care Clientul a plătit o perioadă care depășește o lună, fiecare perioadă ulterioară este prelungită automat pentru următorul termen de o lună, dacă există fonduri suficiente din plata anterioară pentru a prelungi o astfel de perioadă.

4.8. Operatorul are dreptul să nu furnizeze Accesul Clientului în cazul lipsei unei plăți anterioare. Furnizarea Accesului este reluată în ziua primirii fondurilor monetare din plata anterioară în contul Operatorului. În acest caz, fondurile primite în contul Operatorului sunt utilizate în primul rând pentru a acoperi datoriile existente. În cazul aplicării funcției de autodebit, astfel de fonduri monetare sunt debit automat din cardul specificat în secțiunea respectivă a Panoului de Control automat cu generarea unei facturi pentru perioada următoare.

4.9. În cazul lipsei fondurilor (neplata de către Client sau incapacitatea de a efectua autodebitul din cardul specificat în Panoul de Control) necesare pentru prelungirea următoarei perioade de Acces plătit, și după expirarea perioadei specificate în alineatul 4.8 al Contractului, se întâmplă următoarele evenimente:

4.9.1. Începând cu a 11-a zi după expirarea perioadei de Acces plătit, accesul la panoul de control este blocat.

4.9.2. Începând cu a 21-a zi după expirarea perioadei de Acces plătit, accesul Utilizatorilor la site-ul magazinului online este blocat.

4.9.3. La a 62-a zi după expirarea perioadei de Acces plătit, magazinul online este șters de pe serverele Operatorului, iar dreptul de a utiliza obiectele de proprietate intelectuală ale Operatorului este încheiat înainte de termen.

4.10. Accesul la Platformă, inclusiv panoul de control, este furnizat pe baza principiului „așa cum este”. Operatorul nu garantează că furnizarea accesului la utilizarea Serviciului va îndeplini obiectivele și așteptările Clientului, ale Utilizatorilor acestuia sau ale altor persoane. Clientul evaluează și își asumă toate riscurile asociate cu utilizarea caracteristicilor funcționale ale magazinului online și a informațiilor despre produse. Operatorul, inclusiv conducerea sa, angajații și agenții, nu poartă nicio responsabilitate pentru conținutul anunțurilor și informațiilor plasate de Client în magazinele online, sau pentru orice daune și pierderi rezultate din utilizarea anunțurilor și informațiilor plasate în magazinele online.

4.11. Datele Clientului, bazele de date ale magazinului online și orice alte informații necesare pentru funcționarea corectă a magazinului online sunt stocate în Serviciu pentru nu mai mult de 2 luni după încheierea Accesului plătit. În absența oricăror plăți în perioada specificată, toate informațiile din panoul de control al Clientului sunt șterse.

4.12. Operatorul își rezervă dreptul de a comunica cu toți administratorii site-urilor specificați în panoul de control.

4.13. Operatorul are dreptul de a inspecta materialele și informațiile pe care Clientul le plasează prin panoul de control/platformă pentru conformitatea cu legile aplicabile. În cazul identificării materialelor, bunurilor, produselor sau informațiilor care nu respectă cerințele legilor aplicabile, inclusiv cele legate de publicitate, Operatorul are dreptul să șteargă astfel de conținut independent sau să solicite Clientului să facă astfel de corecții și să blocheze funcționarea magazinului online pentru perioada acestor corecții.

4.14. În cazul în care Operatorul identifică independent sau primește plângeri de la terți despre semne de activități frauduloase în operațiunile Clientului desfășurate prin magazinul online, Operatorul are dreptul să blocheze astfel de magazin online cu ștergerea sa ulterioară.

4.15. În magazinele online create pe Platforma Cartum, plasarea bunurilor importate din Federația Rusă (denumită în continuare „RF”) și/sau Republica Belarus (denumită în continuare „RB”) este interzisă, precum și bunurile a căror țară de origine este Federația Rusă și/sau Republica Belarus.

Este interzisă vânzarea/publicitatea bunurilor care, în special, dar nu exclusiv:

  • Conțin justificări, recunoașterea ca legitime, negarea agresiunii armate a Federației Ruse împotriva Ucrainei.
  • Glorifică: simbolurile utilizate în timpul agresiunii armate a Federației Ruse împotriva Ucrainei; persoanele care au realizat agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei; reprezentanții formațiunilor armate.
  • Mărci înregistrate în Federația Rusă sau Republica Belarus, și/sau mărci deținute de cetățeni ai Federației Ruse sau entități juridice înființate în conformitate cu legislația Federației Ruse.
  • În cazurile în care mărcile sub care sunt înregistrate bunurile aparțin părților afiliate, părților interesate sau proprietarilor beneficiari ultimi ai companiilor care sunt cetățeni ai Federației Ruse sau Republicii Belarus.

4.16. În plus față de interdicția de a plasa bunuri în conformitate cu alineatul 4.15 al Contractului, este de asemenea interzisă plasarea în magazinele online create pe Platforma Cartum, a bunurilor, vânzarea cărora este direct sau indirect interzisă pe internet în conformitate cu legile aplicabile, sau pentru care există cerințe privind plasarea informațiilor despre astfel de bunuri.

4.17. Clientul garantează că produsele/serviciile pe care le oferă corespund informațiilor specificate în titlu și descrierea produsului, sunt libere de revendicări ale terților și faptul plasării lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală.

4.18. Clientul este responsabil și garantează că conținutul postat cu oferte de vânzare a produselor indicând mărcile comerciale se desfășoară pe baze legale (cu consimțământul deținătorului drepturilor sau după plasarea bunurilor în circulație civilă).

4.19. Clientul este responsabil și garantează că deține toate certificatele și licențele necesare pentru bunuri și servicii așa cum este cerut de legile aplicabile ale jurisdiției respective unde sunt vândute bunurile sau sunt prestate serviciile sau pentru care există cerințe pentru activități licențiate. Clientul este responsabil pentru deținerea unor astfel de permise necesare.

4.20. În cazul unei suspiciuni rezonabile că un produs conține informații despre bunuri/servicii interzise sau incită la activități ilegale, Operatorul are dreptul să blocheze accesul la astfel de informații fără notificare prealabilă.

4.21. În cazul în care Operatorul descoperă plasarea informațiilor sau bunurilor care încalcă cerințele acestei secțiuni a Contractului, Operatorul are dreptul să aplice sancțiuni operaționale și economice Clientului, de la blocarea anumitor anunțuri până la încheierea acestui Contract și blocarea Clientului pe Platforma Cartum. Decizia Operatorului privind blocarea este finală și nu poate fi contestată.

4.22. Contra unei taxe suplimentare, Operatorul poate furniza servicii suplimentare clienților. Forma, conținutul și procedura de furnizare a unor astfel de servicii suplimentare pot fi clarificate de Client cu managerul, găsit pe site-ul Cartum, sau astfel de servicii pot fi oferite de Operator clienților în timpul comunicării și/sau trimiterii de notificări relevante.

5. Prețul Accesului și Termenii de Plată

5.1. Prețul Accesului (Taxa de abonament) este determinat în conformitate cu Planul de Prețuri specificat pe site-ul web al Operatorului la https://cartum.io/ro/prices/, sau prin sem narea unui acord separat la un preț convenit între Părți.

5.2. Prețurile pentru serviciile suplimentare ale Clientului sunt formate pe baza domeniului și tipului de servicii. Clientul poate afla prețul aproximativ pentru astfel de servicii suplimentare de pe paginile Website-ului, din distribuția mesajelor publicitare și informative. Prețul final pentru serviciu este indicat în factura pentru astfel de servicii.

5.3. Operatorul își rezervă dreptul de a revizui Planul de Prețuri în orice moment, iar astfel de modificări intră în vigoare din momentul postării Planului de Prețuri revizuit la adresa de internet indicată în alineatul 5.1 al acestui Contract, cu excepția cazului în care o altă dată efectivă pentru modificări nu este determinată suplimentar la o astfel de postare.

5.4. Operatorul informează Clientul despre modificările în Planul de Prețuri prin postarea respectivului aviz în panoul de control al Clientului. În cazul în care nu este de acord cu Planul de Prețuri revizuit/actualizat, Clientul are dreptul de a refuza Contractul notificând Operatorul în scris sau utilizând mijloace de telecomunicație nu mai târziu de 5 zile de la data primirii unei astfel de notificări. În absența refuzului, se consideră că Clientul este de acord cu noul Plan de Prețuri.

5.5. Plata în avans pentru Acces și servicii se efectuează utilizând detaliile bancare specificate în factura de plată primită de Client în panoul de control sau prin card de plată pe Website folosind tehnicile furnizate de entitatea juridică respectivă care acționează ca un achizitor de internet.

5.6. Toate plățile în cadrul Contractului se efectuează prin transfer fără numerar în contul Operatorului sau utilizând serviciile de plată cu indicarea obligatorie a codului de serviciu al Clientului. Plățile efectuate prin servicii de plată și fondurile primite în contul bancar al Operatorului cu scopul de plată corespunzător codului de serviciu al Clientului sunt considerate în scopurile acestui Contract ca plăți efectuate de Client. Taxele suplimentare ale băncii expeditoare pot fi aplicate plăților în cadrul acestui Contract.

5.7. Operatorul are dreptul de a furniza Acces în condiții speciale (oferte speciale) în timpul promoțiilor, informațiile despre care sunt postate pe site-ul web al Operatorului sau pe site-urile partenerilor Operatorului.

5.8. În cazul utilizării resurselor anormale de către magazinul online al Clientului în ceea ce privește hardware-ul și alte resurse furnizate în cadrul Planului de Prețuri plătit, Operatorul își rezervă dreptul de a oferi Clientului să treacă la un alt Plan de Prețuri sau să ofere condiții speciale de acces. Dacă Clientul refuză propunerea primită de la Operator, Operatorul își rezervă dreptul de a întrerupe accesul la panoul de control și de a încheia relația juridică cu Clientul, returnând fondurile neutilizate Clientului.

5.9. Părțile pot conveni să aplice prețuri individuale pentru Acces. Propunerea de la Operator de a aplica prețuri individuale, trimisă Clientului, este valabilă timp de 5 (cinci) zile lucrătoare. Părțile au, de asemenea, dreptul de a revizui prețurile pentru Acces în orice etapă a performanței acestei Oferte. Contractul pentru aplicarea prețurilor individuale sau modificările în prețurile pentru Acces sunt formalizate printr-un consimțământ scris al Părților, care constituie un anex integral la acest Contract și intră în vigoare din momentul semnării unui astfel de document înscris de către Părți.

5.10. Perioada în timpul căreia magazinul online a fost blocat în conformitate cu alineatul 4.13 sau alineatul 4.14, sau alineatul 7.4 al acestui Contract este considerată ca perioada pentru care Accesul a fost furnizat și pentru care Clientul plătește pentru Acces în conformitate cu termenii acestui Contract.

6. Retragerea Automată a Fondurilor

6.1. Retragerea automată a fondurilor (Auto Debit) este o metodă de plată pentru acest Contract care implică retragerea necondiționată a fondurilor de pe cardul bancar specificat în Panoul de Control.

6.2. Clientul specifică detaliile cardului bancar utilizat pentru această retragere automată fie în timpul înregistrării, fie face modificări independente la metoda de plată în Panoul de Control.

6.3. Introducerea detaliilor cardului bancar pentru plată în cadrul acestui Contract în timpul înregistrării sau completând câmpurile respective în Panoul de Control constituie consimțământul pentru retrageri automate ulterioare, necondiționate pentru plățile viitoare.

6.4. Clientul este responsabil pentru monitorizarea detaliilor actuale ale cardului bancar de pe care se efectuează retragerea necondiționată în conformitate cu Planul de Prețuri selectat.

6.5. Clientul are dreptul de a trece la o altă metodă de plată prin cererea corespunzătoare pentru o astfel de schimbare.

7. Utilizarea Obiectelor Drepturilor de Proprietate Intelectuală

7.1. Serviciul, care includ serviciile online, panoul de control, Platforma, produsele software, bazele de date, imaginile, materialele text și alte obiecte ale drepturilor de autor și/sau drepturilor conexe, precum și obiectele drepturilor de brevet, mărcile comerciale, denumirile comerciale și numele corporative, precum și alte componente (indiferent dacă fac parte din Serviciu sau din componente suplimentare și indiferent dacă extragerea lor din compoziția acestuia și utilizarea separată sunt posibile) (denumite în continuare „Obiecte ale Drepturilor de Proprietate Intelectuală”), sunt protejate în conformitate cu actele legislative în domeniul protecției proprietății intelectuale și aparțin Operatorului pe baze legale. Proprietarul legal al drepturilor menționate în acest alineat este SRL „HOROSHOP”.

7.2. Această ofertă reglementează problema furnizării accesului la serviciile Platformei; prin urmare, Operatorul acordă Clientului dreptul de a utiliza Obiectele Drepturilor de Proprietate Intelectuală ale magazinelor online în termenii unei licențe simple (neexclusive) la nivel mondial, cu metodele menționate în această Ofertă, exclusiv în scopul ca Clientul să obțină acces la magazinul online.

7.3. Clientul nu este îndreptățit să distribuie, să modifice, să amendeze, să adapteze, să traducă, să compileze, să decompileze, să inverseze ingineria, să creeze produse derivate, să încerce să dezvăluie codul sursă, să copieze, să analizeze datele, să utilizeze codul software al magazinului online în orice mod care nu este intenționat de scopul său funcțional sau să se angajeze în orice altă utilizare necorespunzătoare a Obiectelor Drepturilor de Proprietate Intelectuală ale magazinului online fără permisiunea scrisă a deținătorului drepturilor.

7.4. Operatorul își rezervă dreptul de a verifica materialele pe care Clientul le plasează prin panoul de control/platformă pentru deținerea corespunzătoare a drepturilor de proprietate intelectuală asupra materialelor sau produselor menționate, precum și pentru conformitatea cu legile aplicabile pentru materialele, bunurile, produsele și informațiile plasate. În cazul încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală sau al legilor aplicabile, Operatorul are dreptul să șteargă astfel de conținut independent sau să solicite Clientului să facă corecțiile necesare și să blocheze funcționarea magazinului online pentru perioada acestor corecții. Dacă în termen de 24 de ore de la primirea notificării Operatorului, nu se fac corecții la un astfel de conținut, Operatorul are dreptul să blocheze independent accesul la astfel de informații și să ia în considerare problema blocării magazinului online în care a fost identificat un astfel de conținut.

7.5. Software-ul care constituie parte a magazinelor online poate fi actualizat automat în scopul îmbunătățirii, consolidării și dezvoltării ulterioare a Platformei. Prin acceptarea acestei Oferte, Clientul este de acord să primească astfel de actualizări și permite Serviciului să le furnizeze în cadrul obținerii Accesului.

7.6. Catalogul de produse, baza de date a comenzilor, bazele de date ale utilizatorilor magazinului online și conținutul paginilor și blogurilor sunt stocate în cadrul Serviciului pentru întreaga perioadă plătită și aparțin Clientului. Operatorul nu are dreptul să dispună în niciun fel de astfel de informații sau să le utilizeze, cu excepția cazului în care sunt complet distruse după încheierea perioadei prevăzute în alineatul 4.11 al Contractului.

8. Durata și Modificarea Ofertei

8.1. Oferta devine efectivă din momentul publicării acesteia pe internet la https://cartum.io/terms/ și rămâne în vigoare până când este revocată de Operator.

8.2. Operatorul își rezervă dreptul de a face modificări în termenii Ofertei și/sau de a retrage Oferta în orice moment la propria discreție. În cazul în care Operatorul introduce modificări în Ofertă, astfel de modificări intră în vigoare din momentul postării textului modificat al Ofertei pe site-ul indicat în alineatul 8.1 al Contractului. Dacă o altă perioadă pentru ca modificările să intre în vigoare nu este specificată suplimentar la o astfel de publicare, modificările devin efective imediat. Operatorul informează Clienții despre modificările în termenii Ofertei și/sau retragerea Ofertei prin cabinetul personal.

9. Durata și Încheierea Contractului

9.1. Contractul devine efectiv odată cu acceptarea Ofertei de către Client și este valabil timp de 1 (un) an, dar în orice caz, până când ambele Părți își îndeplinesc obligațiile prevăzute în acest Contract. Dacă niciuna dintre Părți nu notifică cealaltă Parte despre încheierea acestui Contract cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data expirării Contractului, durata Contractului este considerată prelungită pentru fiecare an ulterior.

9.2. Contractul poate fi încheiat înainte de termen:

9.2.1. În orice moment prin consimțământul mutual al Părților;

9.2.2. La inițiativa uneia dintre Părți, cu condiția furnizării unei notificări scrise celeilalte Părți cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data terminării;

9.2.3. Automat la expirarea perioadei specificate în alineatul 4.9.3 al Contractului și absența plății pentru Acces în această perioadă;

9.2.4. Automat la anularea funcției de autodebit și la expirarea perioadei specificate în alineatul 4.9.3 al Contractului și absența plății pentru Acces în această perioadă;

9.2.5. În cazul încălcărilor prevăzute în alineatele 4.13, 4.14 și 7.4 ale acestui Contract.

9.3. După acceptarea acestei oferte, toate negocierile anterioare, corespondența, acordurile anterioare, scrisorile de intenție și orice alte acorduri orale sau scrise ale Părților privind chestiunile legate de acest Contract își pierd forța legală.

10. Confidențialitate și Garanții

10.1. Toate informațiile schimbate între Părți în scopul îndeplinirii termenilor acestui Contract, inclusiv informațiile despre tehnologiile și soluțiile tehnice utilizate de Operator, precum și orice informații comerciale despre termenii cooperării Părților, sunt confidențiale și nu trebuie divulgate sau utilizate fără consimțământul scris al celeilalte Părți, cu excepția cazurilor de divulgare forțată la cererea organelor guvernamentale autorizate. În cazul divulgării forțate, Părțile sunt obligate să notifice cealaltă Parte în scris imediat, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul divulgării forțate.

10.2. În ciuda restricțiilor stabilite în acest Contract, Părțile sunt de acord că Operatorul are dreptul să plaseze logo-ul și numele Clientului pe site-ul web al Operatorului în secțiunea despre Clienții Platformei fără nicio plată și fără nicio limitare în ceea ce privește timpul, teritoriul sau metoda de utilizare a numelui și/sau numelui comercial și/sau mărcii comerciale în scopul informării publicului și potențialilor Clienți și promovarea propriilor servicii.

10.3. Părțile au convenit că Clientul trebuie să facă referire la Operator pe toate paginile site-ului său plasând un hyperlink către site-ul web al Operatorului.

10.4. Clientul este obligat să păstreze confidențialitatea numelui de utilizator și a parolei pentru accesul la panoul de control și să le protejeze de accesul oricăror persoane neautorizate care nu sunt autorizate să reprezinte Clientul. Clientul este de acord că toate acțiunile efectuate utilizând numele de utilizator și parola sunt considerate a fi fost efectuate în mod corespunzător de reprezentanții săi autorizați.

11. Date Personale

11.1. Clientul este de acord cu termenii și se angajează să respecte Politica de Confidențialitate postată la https://cartum.io/ro/privacy-policy/, care este parte integrantă a Contractului. Prin acceptarea acestei oferte, Clientul confirmă consimțământul necondiționat de a respecta Politica de Confidențialitate.

11.2. În cazul litigiilor privind încălcarea oricărei legi privind datele personale de către Client, inclusiv prin utilizarea magazinului online și a bazei de date a Utilizatorilor magazinului online, la care Clientul a obținut acces prin panoul de control, Clientul este obligat să rezolve independent disputa și să compenseze toate daunele pe care Operatorul le poate suporta din cauza unei astfel de încălcări de către Client.

12. Răspundere și Limitarea Răspunderii

12.1. Operatorul nu garantează furnizarea absolut neîntreruptă sau fără erori a Accesului și nu garantează că software-ul propus sau alte materiale sunt lipsite de erori de sistem. Operatorul depune toate eforturile rezonabile și ia măsuri pentru a preveni erorile.

12.2. Operatorul nu este răspunzător pentru daunele directe sau indirecte cauzate Clientului ca rezultat al:

12.2.1. Utilizării sau incapacității de a utiliza Accesul;

12.2.2. Erorilor, defecțiunilor sau indisponibilității site-ului sau Platformei;

12.2.3. Atacurilor DDoS și altor atacuri asupra Platformei, în rețeaua Clientului sau de către Operator;

12.2.4. Ștergerii fișierelor;

12.2.5. Defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau în transmiterea datelor;

12.2.6. Accesului neautorizat la informațiile site-ului de către o persoană sau persoane care nu sunt părți la acest Contract, dacă o astfel de acțiune a dus la distrugerea, blocarea, modificarea, copierea informațiilor protejate, disfuncționarea site-ului sau alterarea conținutului unora sau tuturor paginilor sale;

12.2.7. Modificărilor funcțiilor care furnizează Accesul;

12.2.8. Calității canalelor de comunicație;

12.2.9. Altor motive.

12.3. Clientul este pe deplin responsabil pentru:

12.3.1. Conținutul informațiilor furnizate în timpul înregistrării;

12.3.2. Conținutul pe care Clientul îl plasează în panoul de control și pe paginile site-ului magazinului online;

12.3.3. Conținutul informațiilor sau hyperlink-urilor către resurse specificate în descrierea pe site-ul web al Clientului;

12.3.4. Acțiunile întreprinse de ei în timpul utilizării Serviciului și acțiunile persoanelor efectuate în numele lor utilizând datele lor de identificare.

12.4. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru riscurile asociate cu utilizarea Accesului, inclusiv accesul la baza de date a utilizatorilor magazinului online.

12.5. Operatorul îndeplinește doar acele solicitări de la Client care au fost primite de la e-mailul de contact al Clientului sau din zona de serviciu a panoului de control după o autorizare reușită.

12.6. Când furnizează Acces și suport tehnic pentru funcționarea Platformei, Operatorul efectuează doar funcții tehnice și nu este responsabil pentru numele de domeniu asociate site-urilor magazinelor online.

12.7. În cazul încheierii premature a Contractului la inițiativa Clientului, Operatorul nu restituie Clientului suma rămasă plătită, dar neutilizată până la sfârșitul accesului. Accesul rămâne valabil până la sfârșitul perioadei plătite.

12.8. În cazul încheierii înainte de termen a Contractului la inițiativa Operatorului cu un sold de Acces plătit care depășește o lună, la cererea scrisă a Clientului, Operatorul restituie Clientului restul prețului plătit pentru accesul lunar neutilizat.

12.9. Operatorul nu este organizatorul/inițiatorul acordului între Client și Utilizatorii magazinelor lor online sau o parte la astfel de acorduri. Platforma oferă Clienților oportunitatea de a crea un site web personal sub forma unui magazin online folosind un șablon selectat în scopul postării ulterioare a informațiilor despre bunuri și servicii.

12.10. Operatorul nu controlează și nu este responsabil pentru acuratețea informațiilor postate de Clienți în magazinele lor online. Operatorul nu este răspunzător pentru orice daune cauzate de încheierea unui act juridic sau comportament necorespunzător al oricărei părți la acord (atât Utilizatorii/vizitatorii site-ului sub forma unui magazin online, cât și însuși Clienții (administratorii site-ului sub forma unui magazin online)).

12.11. Operatorul nu este responsabil pentru comportamentul Clienților sau pentru bunurile/serviciile pe care le oferă pe site-ul sub forma unui magazin online. Toate disputele și conflictele între Clienți și Utilizatorii site-ului sub forma unui magazin online sunt rezolvate de ei independent fără implicarea Operatorului.

12.12. Calitatea, siguranța, legalitatea și conformitatea produsului sau serviciului cu descrierea sa, precum și capacitatea Utilizatorilor de a achiziționa produsul/serviciul, sunt dincolo de controlul Operatorului. O astfel de responsabilitate aparține în întregime persoanelor care administrează site-urile respective sub forma magazinelor online.

13. Forța Majoră

13.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială, completă sau necorespunzătoare a obligațiilor în cadrul acestui Contract dacă neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor este rezultatul forței majore, și anume circumstanțele extraordinare și inevitabile pe care Părțile nu le puteau prevedea sau preveni (circumstanțele forței majore), inclusiv, dar fără a se limita la, incendii, inundații, cutremure, greve, tulburări civile, revolte, războaie, epidemii, pandemii, acțiuni ale autorităților guvernamentale și alte circumstanțe care fac imposibilă îndeplinirea de către Părți a obligațiilor asumate în cadrul Contractului, și dacă astfel de circumstanțe afectează direct îndeplinirea obligațiilor asumate de Părți în cadrul Contractului.

13.2. În cazul apariției circumstanțelor forței majore în timpul duratei acestui Contract, îndeplinirea obligațiilor în cadrul Contractului este suspendată pe durata circumstanțelor forței majore.

13. 3. Partea care nu își poate îndeplini obligația în cadrul Contractului trebuie să notifice cealaltă Parte în scris imediat, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile calendaristice după apariția circumstanțelor forței majore. Același lucru se aplică momentului în care circumstanțele forței majore încetează să existe. Notificarea întârziată a apariției circumstanțelor forței majore privează respectiva Parte de dreptul de a se baza în continuare pe circumstanțele menționate anterior ca bază pentru exonerarea de răspundere pentru neîndeplinirea completă sau parțială sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate în cadrul acestui Contract. Apariția circumstanțelor forței majore trebuie confirmată printr-un certificat de la autoritatea competentă relevantă.

14. Soluționarea Disputelor

14.1. În cazul în care o dispută nu poate fi rezolvată prin negocieri, aceasta va fi soluționată în instanță conform jurisdicției stabilite și obiectului unei astfel de dispute, în conformitate cu legislația curentă a Ucrainei. Legile Ucrainei se aplică relațiilor juridice disputate.

15. Limba Contractului

15.1. Acest Contract este pregătit în limba engleză. Pentru comoditatea Clienților, Contractul și Oferta pot fi traduse în orice altă limbă și plasate pe Platformă. În cazul discrepanțelor între textul în limba engleză al Ofertei și oricare dintre traducerile sale, textul în limba engleză va prevala.

16. Date de Contact

Serviciul Cartum
info@cartum.io

Aveți nevoie de mai multe informații?

Vom răspunde la orice întrebări

Testare gratuită 7 zile

Ne pasă de confidențialitatea dvs.

Acest site web utilizează module cookie în scopuri de marketing și statistice, precum și pentru o experiență sigură și optimizată a site-ului web. Puteți modifica acest lucru în setările browserului dumneavoastră. Faceți clic pe butonul «Sunt de acord» pentru a vă da acordul pentru utilizarea modulelor cookie. Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina Politica de confidentialitate.